“Een Gezonde Leefstijl helpt al Een Hoop Problemen Voorkomen”| Dick Bijl

Dick Bijl is oud huisarts en epidemioloog. Ook is Dick Bijl President bij International Society of Drug Bulletins. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoeveel tijd er wordt gestoken in het vinden van vaccines en worden vaccines en pillen meer gepromoot dan sporten. Maar zit de genezing wel in vaccines en in medicatie? Hoe kunnen we betere gezondheid eigenlijk verder stimuleren onder de mensen? De zorg gaat toch eigenlijk over het gezonder maken van mensen, zodat minder mensen ziek worden? We vroegen het Dick Bijl.

Hoe promoten we betere gezondheid onder de mensen?

“Mensen denken dat er voor elke kwaal een medicijn is en dat is er niet.” Zegt Dick Bijl. Tijdens de opleidingen krijgen de studenten ook te weinig mee over evidence based medicine, vind Dick Bijl. “Je verwacht van een arts dat die jou goed kan uitleggen waarom jij een bepaalde medicatie moet gaan gebruiken.”

Er zijn geen magische pillen voor alle kwalen op deze wereld. Hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat we een betere gezondheid kunnen krijgen als een pil niet altijd het antwoord is?

“Voldoende lichamelijk activiteit, matig drinken, niet roken en gezond eten. Veel mensen denken dat dat niet hoeft, maar het is het belangrijkste om een gezonde basis te krijgen voor je lichamelijk en geestelijke gesteldheid en daar horen nauwelijks medicijnen bij.” Zegt Dick Bijl.

“De meeste klachten en aandoeningen gaan vanzelf over en die kunnen ook met een gezonde leefstijl over gaan en als je daarbij ook een goede arts hebt die gewoon in staat is en bereid is om met je te praten en goed te luisteren dan draagt hij daarbij ook een enorm placebo effect over en dat is heel erg belangrijk voor mensen. Dat is in het kort gezegd mijn advies.”

Heeft u nog weetjes over medicijnen die veel mensen niet weten?

“Middelen zoals Ibuprofen, Diclofenac en Naproxen dat zijn middelen die bekend staan als onstekingsremmers of pijnstillers. Toen ik als arts ging werken, werden er wekelijks ouderen binnen gebracht met maag en darm bloedingen en een groot deel ervan overleed helaas en die bloedingen waren toe te schrijven aan die middelen. Mensen kregen deze middelen voor artrose en de risico was maag en darm bloedingen en wat gebeurd er nu, die middelen liggen nu gewoon in de supermarkt. Die kun je gewoon als snoepjes meenemen. De controle over de medicijnen is gewoon volledig doorgeschoten naar, passief toekijken en laat de vrije markt maar beslissen.”

“Een drogist of een supermarktmedewerker kan jou hierin niet adviseren dat is de vrije markt maar dat leid tot het feit dat de medicijnen de derde grootste doodsoorzaak zijn.”

De gehele aflevering luisteren?

Je kan de gehele podcast luisteren via Spotify! Veel luister plezier en we hopen dat je er van leert en het zal delen.

Bijwerkingen melden?

Je kan je bijwerking of bijwerkingen binnen minder dan een minuut melden bij MedicinXP. Wij zijn een platform die zich richt op de verhalen van patiënten. Jou bijwerking zorgt voor transparantie. Wij maken ongehoorde verhalen gehoord.

Wil je doneren?

Support ons met een kleine donatie:

--

--

--

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MedicinXP

MedicinXP

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

More from Medium

My review of “The Dream Holiday Nightmare” by Paul Garland

WP1: There is beauty in Vulnerability

Who is Michael Erik Kartal?

Michael Erik Kartal