De reden dat vrouwen meer bijwerkingen melden

Als we kijken naar de cijfers van het aantal gemelde bijwerkingen, niet alleen op mijn site ook op andere sites, zie je dat vrouwen vaker een bijwerking melden. Dit was een trend die mij gelijk opviel en ik vroeg mezelf vaak af waarom dit kon? Heeft het een reden? Zo ja, waarom is dat dan zo en wat kunnen we hier tegen doen? Hierbij deel ik een artikel waarin het antwoord zal worden gegeven. Veel leesplezier!

Wat zie ik?

Als ik kijk op mijn website https://medicinxp.nl, dan zie ik een trend naar voren komen dat 85% van de mensen die een bijwerking meld een vrouw is. Dit is op te maken met de data die nu bij MedicinXP beschikbaar is. Naar aanleiding van deze aanhoudende cijfers, ben ik mijn onderzoek begonnen. Er gingen heel wat vragen door mijn hoofd.

Cijfers en grafieken geven natuurlijk niet altijd het antwoord. Het is slechts een indicatie. Daarom is het zo belangrijk om dingen te onderzoeken. Ik was begonnen met lezen van een aantal artikelen en tot mijn verbazing kwam ik een aantal artikelen tegen waarop te zien was dat er meer vrouwen waren die bijvoorbeeld een vaccinatie bijwerking hadden gemeld. Dit waren ook geen kleine percentages. Met een klein verschil kan je zeggen dat het een natuurlijk percentage is maar dit ging om maar liefst 79%.

Among nearly 7,000 reports processed through the Centers for Disease Control and Prevention’s Vaccine Adverse Event Reporting System from Dec. 14 to Jan. 13, more than 79% of them came from women.

Dit is voor mij reden genoeg om een onderzoek te starten en jullie te voorzien van een interessante blog!

Melden vrouwen echt meer bijwerkingen?

Kan het niet toevallig zijn dat er meer vrouwen een bijwerking op mijn site hebben gemeld of dat vrouwen meer bijwerkingen hebben gemeld over het coronavaccine?

Uit een onderzoek van Maruis Rademaker, is naar voren gekomen dat vrouw 1.5 tot 1.7 keer meer kans hebben op een bijwerking door een medicatie dan mannen. Marius Rademaker zegt dat het niet echt duidelijk is wat ervoor zorgt dat vrouwen vaker een bijwerking krijgen dan mannen, maar hij zegt wel dat het kan komen door verschillen in de vrouwelijke en mannelijke lichaam. Het kan ook te maken hebben met het verschil waarop mannen medicijnen gebruiken en hoe vrouwen medicatie gebruiken. (Rademaker, 2001)

Vrouwen hebben over het algemeen een lagere vetvrije massa, een verminderde leverklaring en verteren geneesmiddelen met verschillende snelheden in vergelijking met mannen. Het is echter niet duidelijk hoe deze verschillen leiden tot een verhoogd risico op bijwerkingen zegt Marius Rademaker. (Rademaker, 2001)

Geschat wordt dat een kwart van bijwerkingen allergisch, pseudo allergisch of idiosyncratisch/intolerant zijn. Ook het zijn van een vrouw schijnt heel veel effect te hebben op het ontwikkelen van een bijwerking zegt Marius Rademaker.(Rademaker, 2001)

Uit een onderzoek uit 2019 naar bijwerkingen van vaccins die van 1990 tot 2016 bij de CDC zijn gemeld, bleek dat 80 procent van de meldingen van ernstige allergische reacties waarbij volwassenen betrokken waren, afkomstig was van vrouwen. Na de verspreiding van het pandemische vaccin H1N1 (Mexicaanse griep) in 2009–10 ontdekten onderzoekers dat vier keer zoveel vrouwen dan mannen tussen 20 en 59 jaar oud een allergische reactie op het H1N1-vaccin meldden. (Akau, 2021)

In Noorwegen waren er in april ongeveer 5,635 Coronavaccin bijwerkingen gemeld waarvan 4,684 waren gemeld door vrouwen. (Nordahl, 2021) Het is een behoorlijk aantal dat door vrouwen wordt gemeld. Je zou zeggen dat het bijna geen toeval meer is en dat er veel meer achter zit.

Bijna 80 procent van de gemelde bijwerkingen betrof vrouwen, hoewel slechts iets meer dan 60 procent van de toen gevaccineerde vrouwen waren.(Nordahl, 2021)

“All 19 people who experienced so-called anaphylactic reactions after the Moderna vaccine were women. Women comprised 44 of the 47 individuals who experienced an anaphylactic reaction after the Pfizer vaccine.”(Nordahl, 2021)

Wat is de reden dat vrouwen meer bijwerkingen melden?

Weten we waarom vrouwen vaker bijwerkingen melden dan mannen? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, aangezien verschillende factoren tot dit verschijnsel kunnen bijdragen. (Akau, 2021)

Het is mogelijk dat vrouwen bijwerkingen gewoon vaker melden dan mannen, op grond van gegevens waaruit blijkt dat vrouwen eerder dan mannen medische hulp zoeken als ze ziek zijn. Maar dat is nog niet onderzocht, en we zouden ook kunnen kijken naar de belangrijke biologische verbanden tussen geslacht en immuunreacties.(Akau, 2021)

Ook Oestrogenen, hormonen die verantwoordelijk zijn voor het vrouwelijke voortplantingssysteem en de secundaire geslachtskenmerken bij vrouwen, kunnen in verband worden gebracht met een grotere immuunrespons.(Akau, 2021)

In 2019 was er een onderzoek gedaan om dit fenomeen onder ogen te krijgen en te snappen waarom dit zo duidelijk naar voren komt. Het is gebleken dat vrouwen en meisjes sterkere neiging hebben om antilichaamreacties te ontwikkelen en meer bijwerkingen te ondervinden na vaccinatie dan mannen, schreven de onderzoekers.

“Na infecties hebben vrouwen de neiging sterkere immuunreacties te hebben dan mannen, zowel van antilichamen als van sterkere T-celreacties,” - Gunnveig Grødeland,

Foto van een T-Cell (Wikipedia.com)

Een sterke immuunreactie is natuurlijk goed alleen dit heeft ook zijn nadelen. Vrouwen kunnen hierdoor dus ook sterkere auto-immuun reacties krijgen. Dit is dan weer nadelig.

De waarnemingen betreffende geslacht, sekse en bijwerkingen benadrukken een groter probleem betreffende de wijze waarop vrouwen medicijnen verwerken en fysiologisch worden beïnvloed door medicijnen. Onderzoek naar de mogelijke effecten van geslacht of sekse op de werkzaamheid en veiligheid van een geneesmiddel heeft vrouwen te vaak in het duister gelaten en soms in gevaar gebracht.(Akau, 2021)

Veel genen die verband houden met het immuunsysteem liggen op het X-chromosoom. Vrouwen hebben hier twee van en mannen één. Het extra X-chromosoom van een vrouw helpt ook genetische ziekten uit te sluiten.

“Er zijn veel meer genetische ziekten bij mannen. Als er een gendefect op één X-chromosoom zit, kan het andere chromosoom dat corrigeren”, zegt Grødeland.(Nordahl, 2021)

Vrouwen verwerken medicijnen anders in hun lever dan mannen. De voortplantingshormonen bepalen ook de tijd die het medicijn in de darm doorbrengt en de stofwisselingsprocessen die het afbreken. Het verschil in spier-vetverhouding bij vrouwen is ook een factor. “Sommige medicijnen kunnen in vet worden vastgelegd waardoor hun werkzaamheid verandert en de bijwerkingen toenemen, zegt Lee Cohen

Kan er iets tegen dit fenomeen gedaan worden?

Wat nog belangrijker is dan het antwoord op, of vrouwen vaker last hebben van bijwerkingen dan mannen, is de vraag of er wat gedaan kan worden aan dit fenomeen?

“Er zijn heel weinig goede gegevens beschikbaar,” bevestigt Lee Cohen, universitair hoofddocent psychiatrie aan Yale en hoofd van het Center for Women’s Mental Health van het Massachusetts General Hospital in Boston.(How Drugs Affect the Sexes, 2002)

“De FDA heeft meer aandacht voor genderverschillen verplicht gesteld, maar studies zijn niet specifiek ontworpen om naar genderverschillen te kijken.”(How Drugs Affect the Sexes, 2002)

Tot 1972 mochten vrouwen in de vruchtbare leeftijd niet eens deelnemen aan klinische proeven met geneesmiddelen. Nu nemen vrouwen wel deel, maar de bijwerkingen die aan het licht komen, worden niet altijd naar geslacht uitgesplitst om te zien welke bijwerkingen vaker bij vrouwen voorkomen.(How Drugs Affect the Sexes, 2002)

De oplossing zit in het feit dat er voor vrouwen en mannen aparte onderzoeken moeten gedaan worden. Zo kunnen de verschillen en de bijwerkingen per geslacht beter gemeten worden. Nadat dit is gedaan kan ook de dosering per geslacht worden aangepast mocht het nodig zijn. Doseringen kunnen ook veel effect hebben op vrouwen. De bijsluiters kunnen hierdoor worden aangepast.

Bronnen

Akau, K. (2021, 5 april). Sex and Gender and COVID-19 Vaccine Side Effects. Yale School of Medicine. https://medicine.yale.edu/news-article/sex-and-gender-and-covid-19-vaccine-side-effects/

Rademaker, M. (2001). Do Women Have More Adverse Drug Reactions? American Journal of Clinical Dermatology, 2(6), 349–351. https://doi.org/10.2165/00128071-200102060-00001

Nordahl, M. (2021, 26 april). Rare side effects from the AstraZeneca and Johnson & Johnson vaccines may have been seen in 15 year old animal studies. sciencenorway. https://sciencenorway.no/covid19-vaccines/heres-why-women-are-more-likely-to-report-vaccine-side-effects/1849620

How Drugs Affect the Sexes. (2002, 8 november). WebMD. https://www.webmd.com/women/features/how-drugs-affect-sexes-feature

Volg Seyfullah Semen op LinkedIn

Bijwerking melden?

Wil jij bijdragen aan onze groei?

--

--

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MedicinXP

MedicinXP

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP