Dat Ik Zo Een Bak Met Pillen Heb Gehad Was Echt Absurd”| Ewout Kattouw

Ewout Kattouw is gediplomeerd ervaringsdeskundige en ook werkzaam geweest binnen GGZ. Hij is zelf ruim 20 jaar cliënt geweest binnen GGZ en hij heeft enorm veel psychofarmaca gebruikt. Hij is daar inmiddels 2 jaar mee gestopt en hij heeft er veel research naar gedaan en houd zich daar heel veel mee bezig. Is antidepressiva wel de oplossing voor depressief zijn? Kan je wel volledig vertrouwen op een pil om je gehele mentale gezondheid te verbeteren of ligt het veel dieper dan dat?

Wat is antidepressiva?

Voor we beginnen met wat Ewout te zeggen heeft over zijn ervaring met antidepressiva, is het handig om wat achtergrond informatie mee te geven.

Antidepressiva zijn medicijnen die worden ingezet om depressieve klachten te verminderen
(psychosenet)

Antidepressiva zijn dus medicijnen die klachten verminderen. De pillen halen de ziekte niet weg, maar verminderen alleen de klachten. Dan komt er eigenlijk al een vraag naar boven. Hoe verminderd antidepressiva deze klachten eigenlijk? Hierbij een korte uitleg van de website Psychosenet

Waarom antidepressiva soms kunnen werken weten we niet. In je hersenen zijn een heleboel chemische boodschappers (neurotransmitters) actief die er voor zorgen dat informatie van het ene deel naar het andere deel van je hersenen wordt gezonden. Er zijn een aantal neurotransmitters waarvan in de biologische psychiatrie wordt verondersteld (maar bewezen is het niet) dat ze misschien invloed hebben op je stemming en emoties, zoals serotonine en noradrenaline. Antidepressiva werken op deze neurotransmitters.

Er is eigenlijk niet echt bekend waarom antidepressiva kunnen werken. Ze werken soms gewoon en dat is eigenlijk wat bekend is. In het boek “Even Slikken” Staat er, dat er ongeveer 800.000 mensen in Nederland jaarlijks lijden aan een depressie en dit is echt een hoog getal. Ook staat er in dit boek dat de zorg voor mensen met depressie meer dan 1,5 miljard euro per jaar kost.

Laten we nu lezen wat Ewout zijn ervaring was.

Hoe heeft Antidepressiva zich gemanifesteerd in jouw leven?

“Ik kreeg al gelijk een hoge dosering. 250 milligram. Dat heb ik al snel opgebouwd. Vrijwel direct kreeg ik nare bijwerkingen. Ik had nooit slaapproblemen, maar vanaf het begin kon ik al niet meer goed doorslapen en goed inslapen. Dat was nog een mild probleem. Ik ontwikkelde ook depersonalisatie. Alles om je heen lijkt op een droom.”

“Ik werd verschrikkelijk angstig en de depressieve gevoel worden enorm versterkt. Ik werd steeds wanhopiger en dat is ook terug te lezen in mijn dossier, dat op het moment dat ik antidepressiva gebruik, dat het bergafwaarts gaat.”

“Dit was midden jaren 90 en Venlafaxine was net op de markt. Er werd gedacht dat dit soort medicijnen geen bijwerkingen hadden en dat het goed werkte. Die bijwerkingen die ik had, werden ook niet gezien als bijwerking en eerlijk gezegd heb ik dat zelf ook niet zo gezien. Ik kreeg daar ook niets over te horen dat dit soort dingen konden gebeuren.”

“De dokter, en ik zelf ook, dachten dat ik alleen maar zieker werd en al heel snel werden er meer medicijnen aan toegevoegd.”

Zit de genezing van depressie in Antidepressiva?

“Psychiatrie is heel subjectief. Dus je ziet iemand, je ziet een cliënt, je hoort een cliënt en een psychiater kijkt naar jou, hoort je aan en kijkt naar een stukje geschiedenis misschien en trekt daar bepaalde conclusies uit. De een trekt die conclusie en de ander dat. Blijkbaar is de conclusie niet getrokken dat het kwam door de medicatie dat ik me slechter begon te voelen.”

“In totaal heb ik 41 soorten psychofarmaca gehad in mijn leven en er is eigenlijk geen jaar geweest waarin er niet allerlei verandering in zijn geweest. Ik zat constant in opbouw en afbouw van medicijnen”

“Ik dacht altijd dat ik gewoon zo ontzettend ziek was en pas nadat ik gestopt ben met alle medicijnen en ik daar veel meer over ging lezen en erin ging verdiepen ja klopte dit gewoon eigenlijk helemaal niet.”

“Dat ik zo een bak met pillen heb gehad was echt absurd. Ik heb de laatste tijden ook meer gelezen over de bijwerkingen en het probleem is dat er heel veel onderzoeken zijn waarin naar boven komt dat je eigenlijk zulke bijwerkingen überhaupt kan krijgen.”

“Was ik maar een uitzondering, maar dat is helaas niet zo.”

“De psychiatrie is eigenlijk decennia lang biologisch georiënteerd. Er zijn heel vaak beloftes geweest dat we allerlei biologisch dingen gaan vinden om depressie te verhelpen, maar er komt helemaal niks uit. We moeten daar een keer mee ophouden. Ik denk niet dat dat de goede weg is. Een mens is heel complex. Een mens staat in verbinding met alles en iedereen. Een mens is niet alleen zijn brein. Het heeft heel veel met de context te maken waarin je leeft en we missen daar een groot stuk in.”

“Ik wil niet zeggen dat er geen biologisch aspect aan zit. Dat kan zeker hoor. Als hormonaal dingen in de war zijn of als jee een slecht werkend schildklier hebt of bepaalde vitaminen tekort. Biologische aspecten kunnen zeker een rol spelen, alleen ik denk wel dat je het echt moet zien als een onderdeel van het grotere plaatje.”

Beluister de gehele aflevering

Wil jij doneren?

Wil jij een bijwerking melden?

Wil jij jou verhaal laten horen door anoniem je bijwerking te melden? Dit kan via MedicinXP

--

--

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store