Sign in

MedicinXP
oud huisarts interview dick bijl

Hoe promoten we betere gezondheid onder de mensen?

“Mensen denken dat er voor elke kwaal een medicijn is en dat is er niet.”


Wat zie ik?

Als ik kijk op mijn website https://medicinxp.nl, dan zie ik een trend naar voren komen dat 85% van de mensen die een bijwerking meld…


Wat is Epilepsie?

Wanneer er wordt gesproken over epilepsie, weten velen van jullie dat het gaat om een neurologische aandoening. De neuronen in de hersenen die normaliter zorgen voor de signaaloverdracht functioneren niet meer naar behoren. Als gevolg hiervan ontstaat een disbalans van belangrijke stoffen in de hersenen, wat resulteert in een zogenaamde kortsluiting en uiteindelijk een epileptische aanval.Hoe ben je begonnen met je bedrijf ?

“Voor mijn HBO studies heb ik MBO gevolgd. Ik kom van het VMBO. Ik was gezakt voor VMBO. Vervolgens dacht ik bij mezelf van Goh…


Beluister hier de volledige aflevering

Wie is Naim Abed?

Naim Abed is heel jong ziek geworden. Achteraf zijn ze erachter gekomen dat hij is gebeten door een…


‘Personalised medicine’, een op maat gemaakt medicijn voor jou

Ieder persoon is anders, hierdoor reageert ieder persoon verschillend op een medicijn. Het effect van een medicijn is namelijk afhankelijk van meerdere factoren, zoals de lever- en nierfunctie, leeftijd en geslacht. Daarnaast zijn erfelijke eigenschappen ook van invloed op het effect van een medicijn. De bestaande medicijnen en behandelingen zijn getest op grote groepen…


man vast 40 uur en verteld zijn ervaring

Eten is een luxe die wij hier hebben

Ik vind eten een enorme luxe. Wij kunnen eten wanneer we willen en wat we willen. Alles zit propvol in de supermarkten en als je om je heen kijkt…


in gesprek met persoon die antidepressiva gebruikt

Wat is antidepressiva?

Voor we beginnen met wat Ewout te zeggen heeft over zijn ervaring met antidepressiva, is het handig om…


man die werkt bij abn amro praat over medicatie.

MedicinXP

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store